Đăng ký học
Bản đồ chỉ dẫn
Facebook

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 7/2016


LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 7/2016
Hotline:0938 85 53 52 -0961 06 43 45

TT CT. HỌC LỊCH KHAI GIẢNG H. PHÍ T.GIAN 
I ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM - MẦM NON
1 Nghiệp vụ sư phạm
CĐ – ĐH
 T7 + CN 9/7/2016 3.000.000đ 1,5 tháng
 T3+T5+T7 14/7/2016
2 Nghiệp vụ sư phạm TCCN   T7 + CN 9/7/2016 2.500.000đ 1,5 tháng
 T3+T5+T7 12/7/2016
3 Nghiệp vụ sư phạm GD
mầm non 
 T7 + CN 3/7/2016 3.000.000đ 02 tháng
 T2+T4+T6 4/7/2016
4 Lớp quản lý trường mầm non   T7 + CN 17/7/2016 3.500.000đ 02 tháng
 T3+T5+T7 12/7/2016
5  Lớp Hiệu trưởng trường mầm  T7 + CN 10/7/2016 3.500.000đ 02 tháng 
 T3+T5+T6 19/7/2016
6 Lớp bảo mẫu mầm non   T7 + CN 10/7/2016 2.300.000đ 02 tháng
 T2+T4+T6 6/6/2016
7 Lớp cấp dưỡng mầm non   T7 + CN 10/7/2016 2.500.000đ 02 tháng
 T2+T4+T6 11/7/2016
II ĐÀO TẠO NGẮN HẠN 
1 Văn thư lưu trữ - HCVP   T7 + CN 10/7/2016 2.300.000đ 1,5 tháng
 T2+T4+T6 11/7/2016
2 Thư ký văn phòng   T7 + CN 10/7/2016 2.300.000đ 1,5 tháng
 T2+T4+T6 11/7/2016
3  Lớp Thông Tin Thư Viên  T7 + CN 12/6/2016 1.500.000đ 1,5 tháng 
 T3+T5+T7 12/7/2016
4 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch  T7 + CN 17/7/2016 2.000.000đ 1 tháng
 T2+T4+T6 11/7/2016 3.800.000đ 2 tháng
 T3+T5+T7 19/7/2016 3.800.000đ 3 tháng
5 Nghiệp vụ Báo Chí   T7 + CN 9/7/2016 3.300.000đ 2 tháng 
 T3+T5+T7 12/7/2016
6 Nghiệp vụ Quản Trị Nhân Sự   T7 + CN 9/7/2016 2.700.000đ 2 tháng 
 T3+T5+T7 19/7/2016
III ĐÀO TẠO AN TOÀN, XÂY DỰNG
1 Lớp Giảng Viên An Toàn Lao Động   T7 + CN 9/7/2016 4.000.000đ 1 tháng
2 Lớp chứng chỉ an toàn lao động  T7 + CN 10/7/2016 800.000đ 1 ngày
3 Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình  T7 + CN 16/7/2016 1.300.000đ 10 ngày
4 Chỉ huy trưởng công trình  T7 + CN 16/7/2016 1.300.000đ 10 ngày
5 Nghiệp vụ đấu thầu  T7 + CN 16/7/2016 1.300.000đ 10 ngày
6 Nghiệp vụ quản lý dự án  T7 + CN 16/7/2016 1.200.000đ 06 ngày
7  Đánh giá dự án đầu tư   T7 + CN 16/7/2016 900.000đ 3 ngày 
8  Đào tạo kiến thức quản lý vận hành nhà chung cư   T7 + CN 16/7/2016 4.000.000đ 1,5 tháng
9 Đào tạo sơ cấp Nghề ( Thợ sắt , hàn, cốt pha, nề, mộc , điện, nước, cơ khí,….)  T7 + CN 16/6/2016 1.500.000đ 1,5 tháng 
IV ĐÀO TẠO KHÁC
1 Quản lý khách sạn      Liên hệ  3 tháng 
2 Quản lý nhà hàng     Liên hệ  3 tháng 
3 Lễ tân khách sạn      Liên hệ  3 tháng 
4 Bếp nhà hang Việt Nam      Liên hệ  3 tháng 
5 Pha chế rượu + Pha chế cà fe     Liên hệ  2 tháng 
6 Phục vụ bàn      2.500.000đ 2 tháng 
7 Phục vụ buồng      2.500.000đ 2 tháng 
8 Nhân viên bán hang      2.500.000đ 2 tháng 
  Ôn tiếng Anh A1 + A2     3.0000.000 2 tháng
9 Ôn tiếng Anh B1 + B2     3.000.000đ 02 tháng 

quang cao
Chat Zalo OA
Chat Facebook
033-833-4545