Đăng ký học
Bản đồ chỉ dẫn
Facebook

Sử dụng phương tiện và công nghệ trong dạy học

1. Hãy nêu các biện pháp tạo bầu không khí sư phạm lành mạnh trong trường mầm non?

2. Tác dụng của công nghệ thông tin đối với giáo dục ? Những khó khăn và thuận lợi khi ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình giảng dạy?

3. Với vai trò là người đứng đầu cơ sở giáo dục mầm non, anh/chịhãy xác định những tiêu chuẩn (năng lực và phẩm chất) đối với người cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục.  Hãy trình bày cơ sở để xác định các tiêu chuẩn trên.

4. Phân tích các nội dung chủ yếu về xây dựng quy chế chi tiêunội bộ ởtrường học.

5. Anh/ chị hãy phân tích các giai đoạn xây dựng Chiến lược pháttriển giáo dục tại một đơn vị. Cho ví dụ minh họa.

quang cao
Chat Zalo OA
Chat Facebook
033-833-4545