Đăng ký học
Bản đồ chỉ dẫn
Facebook

Trang chủ / Nghiệp vụ xây dựng, an toàn lao động

Huần luyện giảng viên an toàn lao động

Huần luyện giảng viên an toàn lao động

Căn cứ theo Thông tư số: 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội quy định về công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; Căn cứ theo điều 7 Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động TB&XH bắt buộc giảng giảng viên giảng dạy về An toàn vệ sinh lao động phải có Giấy chứng nhận Giảng viên huấn luyện An toàn vệ sinh lao động do Cục An toàn lao động, Bộ LĐTB&XH cấp. Chi tiết ...
quang cao
Chat Zalo OA
Chat Facebook
033-833-4545